Оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

на навчання в рамках курсу

Цей документ (далі – «Оферта») є офіційною, публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю “Ультрамед-Львів” – зареєстрованого провайдера заходів БПР (безперервного професійного розвитку для лікарів) (далі – «Виконавець») укласти договір (далі – «Договір») на вказаних нижче умовах. Виконавець реалізовує освітній проект «Академія Ультрамед» – інтернет-сторінка (сайт): academy.ultramed.lviv.ua

Реквізити безпосереднього постачальника послуг (сторони укладеного договору) фіксуються у виставленому рахунку, електронному інвойсі або чеку. Пропозиція до прийняття умов і заключення Договору адресована необмеженому колу фізичних осіб (далі – «Замовник»). Стосунки сторін регулюються цим Договором і положеннями законодавства України.

Юридичні особи можуть виступати у якості Платників – оплачуючи освітні послуги, які надаються визначеним фізичним особам. 

Дана публічна оферта є інтелектуальною власністю  Виконавця, її несанкціоноване копіювання в цілому чи частинами, а також використання іншими суб’єктами господарювання є недопустимим. 

 • ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На умовах цього Договору Виконавець зобов’язується надати Замовнику освітні послуги в рамках вибраної програми курсів навчання, перелік та опис яких зазначено на сайті academy.ultramed.lviv.ua (далі – «Курс»), а Замовник – прийняти та оплатити замовлені послуги.

1.2. Програма Курсу є невід’ємною частиною цього договору і розміщується на сайті Виконавця. Курс може відбувати як он-лайн (у дистанційній формі з використанням синхронного зв’язку), так і офлайн (у очній формі). 

 • ПОРЯДОК АКЦЕПТУ ОФЕРТИ

  1. Надання тексту даної оферти Замовникові, так само як і розміщення тексту оферти на сайті academy.ultramed.lviv.ua є пропозицією Виконавця укласти цей договір на вказаних умовах.
 1. Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (у відповідності до ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною або юридичною особою, що має зацікавленість в отриманні послуг, що надаються Виконавцем. Цей Договір є публічним в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.
 1. Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Замовник підтверджує, що він повністю приймає його умови.
 1. Замовник здійснює акцепт Договору (тобто дає свою пряму та безвідкличну згоду на дотримання всіх його умов) шляхом сукупного або окремого виконання хоча б однієї з наступних конклюдентних дій:

– заповненням контактної форми з внесенням своїх персональних даних на сайті Виконавця; 

– перерахуванням грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати або часткової оплати за відповідні послуги Виконавця.

 1. Акцепт даної Оферти означає, що Замовник повністю приймає всі умови, що містяться в Оферті в цілому (тобто в повному обсязі і без виключень). З моменту прийняття (акцепту) цієї Оферти одностороння відмова Замовника від Договору неприпустима.
 1. Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу. Підтвердженням ознайомлення з умовами договору та їх прийняття є також встановлення символу у спеціальному полі під словами «Я прочитав(ла) та погоджуюся із умовами Політики конфіденційності та Договору (оферти)».
 • УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

  1. Опис і перелік послуг, що надаються, програма та терміни проведення Курсів, навчання, а також інші умови опубліковані на сайті academy.ultramed.lviv.ua.
 1. Послуги, що становлять предмет цього Договору, надаються Виконавцем шляхом проведення навчання в режимі онлайн-сесій, семінарів чи занять (далі – «заняття»).
 1. Час проведення занять повідомляються Замовнику додатково e-mail повідомленням, за вказаною електронною адресою  Замовника, що використовується при реєстрації на сайті academy.ultramed.lviv.ua.
 1. Термін надання послуг визначається умовами навчання на конкретному Курсі та вказаний на сайті academy.ultramed.lviv.ua.
 1. Послуги вважаються наданими в момент надання авторизованого доступу до Особистого кабінету  Користувача шляхом надсилання гіпер-посилання, логіну, паролів (в залежності від Курсу) на електронну адресу Замовника  або початок відвідування занять Курсу.
 2. Місцем укладання Договору, а також місцем надання послуг є м. Львів. 
 • ОПЛАТА ПОСЛУГ

  1. Ціна і вартість послуг визначаються та застосовується відповідно до обраного Замовником Курсу, інформація про що публікується на сайті academy.ultramed.lviv.ua .
 1. Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Виконавця  через он-лайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем, про які зазначається на сайті. 
 1. Оплата послуг здійснюється у національній валюті України – українській гривні. Оплата вважається здійсненою в день зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. 
 1. Грошові кошти, що були оплачені за умовами цієї оферти, поверненню не підлягають. 
 2. Виконавець залишає за собою право на індивідуальне застосування знижок окремим категоріям замовників.
 1. Замовник зобов’язується здійснити оплату повної вартості послуг до початку проходження навчального Курсу. 
 • ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

 1. Замовник має право особисто прийняти участь в заняттях, а також у спеціально створених освітніх групах  і чатах. 
 1. Замовник має право отримувати та індивідуально використовувати навчально-інформаційні матеріали, які надаються в рамках Курсу.
 1. Замовник зобов’язаний прийняти умови навчального Курсу, які опубліковані на сайті та дотримуватися програми Курсу, відвідувати заняття та виконувати практичні завдання Виконавця. Невиконання Замовником завдань і рекомендацій Виконавця може негативно вплинути на результат навчання, зокрема унеможливити нарахування балів за навчання повнстю чи в повному обсязі, унеможливити видачу сертифікату, диплому тощо.
 1. Усі майнові права на сайт, програмний продукт, що уможливлює функціонування Кабінету користувача, навчальні, інформаційні матеріали належать Виконавцеві, а передача авторизованого доступу, примірника матеріалів – не означає і не передбачає передачі майнових прав. Права інтелектуальної власності на навчальні та інформаційні матеріали, використані на Курсі, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю. Отримані Змовником в результаті надання послуг за цим Договором інформаційні матеріали або їх частини підлягають наступним обмеженням: їх використання обмежене зобов’язанням Замовника не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не тиражувати, не продавати, і не розповсюджувати, а також не використовувати матеріали для будь-яких інших цілей, а також не передавати доступ до отриманих матеріалів третім особам. Цитування матеріалів Замовником можливе лише при згадці про джерело та Виконавця, як правовласника.
 2. Замовник має право в будь-який час отримати інформацію про здійсненні платежі і стан взаєморозрахунків.
 3. Замовник не має права передавати дані Авторизованого доступу (логін, пароль тощо) третім особам. 
 4. Замовник зобов’язується дбайливо ставитися до матеріальних цінностей, ділової репутації Виконавця, також запрошених ним осіб (викладачів, лекторів, експертів тощо), а також інших замовників (слухачів) обраного Курсу.  
 5. Фото-, відео-, аудіо фіксація занять Курсу Замовником можлива за надання згоди зі сторони Виконавця. 
 1. Укладанням Договору на умовах даної Оферти Замовник надає Виконавцеві право: а) збирати, зберігати і обробляти, та знищувати персональні дані Замовника; б) відправляти Замовникові повідомлення, відправляти е-mail і SMS; в) інформувати Замовника про нові продукти, послуги і сервіси, що надаються Виконавцем; г) відправляти повідомлення рекламного і інформаційного характеру, у тому числі про товари і послуги, що надаються партнерами (з можливістю відмовитися від отримання таких повідомлень).
 2. Замовник зобов’язується надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для його ідентифікації.
 •   ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

  1. Виконавець зобов’язаний надавати послуги на умовах даної Оферти.
 1. Виконавець самостійно визначає програму та порядок проведення занять Курсу, їх зміст і публікує інформацію щодо цього на сайті  academy.ultramed.lviv.ua. На прохання Замовника направляє вказану  інформацію Замовникові на e-mail.
 1. Виконавець має право призупинити доступ до інформаційних матеріалів і сервісів, відкликати авторизований доступ або відмовити Замовникові в участі в заняттях, участі зареєстрованих групах, чатах, у разі порушення Замовником умов даної Оферти, а також встановлення спроби втручання в роботу сайту і доступних сервісів (або отримання до них доступу, в обхід інструкцій Виконавця), передання облікових даних, даних авторизованого доступу третім особам. 
 1. Виконавець залишає за собою право у будь-який момент доповнювати, переміщати, змінювати, видаляти навчальні і інформаційні матеріали.
 1. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови навчання, зокрема в графік проведення занять, викладацький склад тощо – на свій розсуд. В разі внесення істотних змін до умов участі, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення змінених умов участі на сайті (якщо термін вступу змін в силу не визначений додатково) і вважається прийнятим Замовником з моменту першої оплати послуг, здійсненої після зміни умов. У будь-якому випадку, передплачений обсяг послуг не може бути змінений в меншу сторону.
 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ФОРС-МАЖОР

  1. У випадку порушення зобов’язань, надання недостовірної інформації, при укладанні або в процесі виконання Договору, сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством.
 1. Виконавець не несе відповідальність за: неможливість надання послуг з причин від нього не залежних, включаючи форс-мажор, порушення роботи ліній зв’язку, несправність устаткування і програмного забезпечення, що не належить Виконавцеві; порушення безпеки устаткування і програмного забезпечення, які використовує Замовник для проходження навчання; втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Виконавця; які-небудь збитки третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця.
 1. Замовник несе відповідальність за: використання третіми особами облікових даних, даних авторизованого доступу (логінів, паролів тощо), які використовуються для отримання доступу до Послуг; використання матеріалів, які розміщенні на  сайті або, які надаються в процесі навчання, їх тиражування, копіювання, розповсюдженню або передачі третім особам; порушення умов використання послуг; порушення умов платежу; втручання в роботу сайту і доступних сервісів або спробу отримати до них доступ в обхід інструкцій Виконавця.
 1. Обмеження відповідальності Виконавця: сукупна відповідальність Виконавця по будь-якому позову або претензії обмежується сумою придбаної послуги; в разі порушення Виконавцем термінів надання послуг, відповідальність Виконавця обмежується виключно продовженням термінів надання послуг або наданням послуг в нові терміни до повного виконання зобов’язань.
 1. У випадку настання обставин, зазначених у п. 7.3  Замовник несе наступну відповідальність: Замовник може бути усунений від участі у  заняттях, а договір може бути розірваний Виконавцем в однобічному порядку, без повернення вартості участі (у такому разі, різниця між вартістю фактично отриманих послуг і сумою внесеної передоплати утримується Виконавцем як компенсація збитку, заподіяного таким порушенням); Замовник відшкодовує Виконавцеві всі прямі та непрямі збитки, заподіяні таким порушенням; Замовник несе відповідальність за порушення авторських і майнових прав Виконавця, та залучених ним третіх осіб встановлену  законодавством України.
 1. У випадку виявлення Виконавцем фактів використання Замовником техніки, методики і прийомів навчання Виконавця (які сталі відомі Замовникові в процесі отримання послуг за Договором) з метою ведення аналогічної діяльності у сфері навчання, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф в двадцятикратному розмірі від вартості придбаних Послуг (вартості пакету участі), за кожен випадок порушення.
 2. Жодні претензії щодо результативності застосування Замовником знань і навичок, отриманих в результаті участі в Курсі, не можуть бути пред’явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання вище вказаних знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті їх використання, цілком і повністю залежить від Замовника.
 3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).
 4. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору. 
 • ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ОФЕРТИ

  1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти і діє до повного виконання сторонами зобов’язань. Договір може бути розірваний достроково, у випадках, прямо встановлених Офертою (зокрема порушенням Стороною взятих на себе обов’язків) і   чинним законодавством.
  2. Дана Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.
  3. Виконавець має право в будь-який час вносити зміни в умови публічної оферти та / або відкликати публічну оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в публічну оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту публічної оферти на сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої публічної оферти.
 • СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ

  1. Всі спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У випадку якщо спори не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
  2. У випадку судового вирішення спору, Сторони звертаються до суду за місцезнаходженням Виконавця. 
 • УГОДА ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

  1. Сторони визнають юридичну силу документів, що складенні в електронній формі (заявок, Актів, повідомлень, рахунків, угод, листів і ін.), направляються електронною поштою на вказані в договорі реквізити, якщо можливо достовірно встановити, що документ виходитиме від сторони договору.
 1. Сторони прийшли до згоди керуватися умовами про електронний документообіг і електронну взаємодію, викладеним нижче: 

-заявки, повідомлення, рахунки складаються письмово у формі електронного документа і не вимагають оформляються на паперових носіях; 

-відповідно до угоди про електронний документообіг Сторони використовують прості електронні підписи, підписом для кожної із Сторін є унікальна адреса електронної пошти (логін і пароль облікового запису поштового сервісу);

-сторони виходять з того, що електронне повідомлення, направлене з електронної поштової адреси Сторони, виражає дійсне волевиявлення Сторони і намір укласти, змінити або припинити операцію – відповідно до значення тієї або іншої дії, визначеної договором; 

-перевірка справжності та достовірності повідомлення, що виходить від Сторони, здійснюється шляхом звірення адреси відправника з адресою, вказаним Замовником або Виконавцем в цьому договорі як контактний реквізит; 

-кожна із Сторін повинна забезпечити збереження даних свого облікового запису електронної пошти і недоступність їх третім особам;

-при необхідності, належним доказом підписання відповідних документів є роздруківки електронних повідомлень, завірені стороною, що роздрукувала;

-в якості первинних облікових документів, що є підставою для розрахунків, приймаються рахунки і інші документи, складені в електронній формі;

-обмін повідомленнями через електронну пошту (е-mail), чи телефонні за стосунки –комунікатори (СМС, Viber, WhatsApp, Signal, Telegram, їх аналоги) визначається належним і достатнім способом повідомлення і комунікації між Сторонами. 

 • ІНШІ УМОВИ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

  1. Якщо яка-небудь з умов Оферти стає недійсною або суперечить чинному законодавству, таке положення замінюється аналогічним, таким, що максимально відповідає початковим намірам Сторін, що містилися в Оферті. Недійсність окремих положень Оферти не тягне недійсності Оферти в цілому і не тягне недійсності Договорів, що були укладені шляхом її акцептування.
 1. Укладенням Договору на умовах даної Оферти Замовник дає згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, а саме на здійснення, у тому числі, наступних дій: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, з метою надання інформаційних послуг і їх оплати. Вказані дії можуть здійснюватися з використанням засобів автоматизації. До цих даних належать також дані, зібрані Виконавцем в процесі проходження Замовником навчального курсу, зокрема результатів оцінювання рівня здобутих знань, вмінь навичок. Замовник також надає згоду на публікацію своїх персональних даних, або їх передачу третім особам, якщо це передбачено чинним законодавством України і практикою діяльності Державної організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (ДО «Центр тестування»).
 1. Виконавець має право передавати персональні дані Замовника, а також конфіденційну інформацію Замовника своїм співробітникам, а також третім особами, залученими Виконавцем до надання послуг по договору, виключно з метою організації надання послуг.
 2. По закінченню дії Договору Сторони забезпечують належне зберігання конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка стала їм відома в процесі виконання договірних зобов’язань, а також інших відомостей протягом терміну, передбаченого законодавством.
 3. Сторони погодили вживати нижчеперелічені поняття у наведеному значенні: 

Публічна оферта (оферта) – пропозиція Виконавця, адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

Cайт Виконавця (сайт) – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою academy.ultramed.lviv.ua, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та послуги, які їм надаються.

Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти даного Договору і Програми Курсу.

Договір – правочин, складений у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України про надання послуг, умови якого встановлені Виконавцем, і який може бути укладено лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору в цілому.

Замовник – фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, і сплатила вартість Послуг, або ж за Замовника було сплачено юридичною особою – платником.

Сторони – Виконавець та Замовник.

Курс –  комплекс освітніх послуг, спрямованих на передачу Замовнику інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування знань, певного ставлення до аналізованого предмету, а також вироблення певних вмінь, навичок в досліджуваній сфері діяльності. Курс може передбачення окремих форм заходів (семінар, майстер-клас, практикум тощо), так і їх поєднання. 

Авторизований доступ (доступ) – доступ до послуг Виконавця за умови успішного засвідчення правомірності дистанційного звернення користувача до серверу Виконавця, що здійснюється за допомогою автоматично згенерованого підтвердження, що дасилається на електронну пошту Замовника.

Облікові дані – дані Замовника (користувача Персонального кабінету чи іншої системи через яку проводиться навчання), які використовуються для його ідентифікації.

Гіперпосила́ння (посилання) — активний текст, зображення чи кнопка на вебсторінці (сайті), електронному повідомленні чи документів, натиснення на яку викликає перехід на іншу сторінку (сайт) чи іншу частину поточної сторінки.

РЕКВІЗИТИ

ТОВ “Ультрамед-Львів”

Юридична адреса: м. Львів, вул. Огієнка, буд. 14 кв.2 

Код ЄДРПОУ: 31588812

Директор  Кучер Аскольд Романович